Nauczyciele

 

Dyrektor
mgr
Witold Rajczak
Prowadzi lekcje z projektowania graficznego,
podstaw fotografii i filmu.
Wicedyrektor
mgr
Agnieszka Donder
Prowadzi lekcje z języka angielskiego.
Nauczyciele
mgr
Kamila Błachowska
Prowadzi lekcje z języka niemieckiego.
mgr
Agnieszka Chwiałkowska
Prowadzi lekcje z historii,wiedzy o społeczeństwie i historia i społeczeństwo.
mgr
Danuta Drabińska
Prowadzi lekcje z religii.
mgr
Krzysztof Dzwonik
Prowadzi lekcje z aranżacji wnętrz.
mgr
Łukasz Filipczak
Prowadzi lekcje z historii,wiedzy o społeczeństwie i historia i społeczeństwo.
mgr
Zbigniew Gąsiorowski
Prowadzi lekcje z rzeźby i ceramiki artystycznej.
mgr
Marcin Grabia
Prowadzi lekcje z projektowania graficznego i aranżacji wnętrz.
mgr
Maja Grau
Prowadzi lekcje z projektowania multimedialnego.
mgr
Grażyna Klauzińska
Nauczyciel bibliotekarz.
mgr inż.
Ewa Klimczak
Prowadzi lekcje z podstaw przedsiębiorczości.
mgr
Ewa Kubalańca
Prowadzi lekcje z projektowania ubioru oraz etyki.
mgr
Dorota Kuśmierczak-Skotnicka
Prowadzi lekcje z projektowania graficzne, podstawy projektowania.
mgr
Piotr Marczak
Prowadzi lekcje z informatyki.
mgr
Marcin Nawrocki
Prowadzi lekcje z geografii.
mgr
Iwona Niedźwiecka
Prowadzi lekcje z ceramiki artystycznej.
mgr
Krzysztof Nowak
Prowadzi lekcje z aranżacji wnętrz oraz z podstaw projektowania.
mgr
Elżbieta Olejniczak
Psycholog szkolny.
mgr
Marian Olejniczak
Prowadzi lekcje z projektowania graficznego, podstaw projektowania, rysunku i malarstwa.
mgr
Teresa Pawlak
Prowadzi lekcje z fizyki.
mgr
Katarzyna Podsadniak-Golec
Prowadzi lekcje z języka polskiego.
mgr
Lucyna Pola
Prowadzi lekcje z biologii.
dr
Daria Rutkowska-Siuda
Prowadzi lekcje z historii sztuki i projektowania ubioru.
mgr
Zofia Sadowska
Prowadzi lekcje z wychowania do życia w rodzinie
mgr
Marzena Sroczyńska-Gudajczyk
Prowadzi lekcje z rysunku i malarstwa.
mgr
Alina Sudomir
Prowadzi lekcje z chemii.
mgr
Piotr Szczepański
Prowadzi lekcje z języka angielskiego.
dr hab.
Joanna Trzcińska
Prowadzi lekcje z rysunku i malarstwa.
mgr
Justyna Trzcińska-Krauze
Prowadzi lekcje z języka rosyjskiego.
mgr
Zbigniew Woźniak
Prowadzi lekcje z ceramiki artystycznej.
mgr
Agata Zieleźnicka
Prowadzi lekcje z wychowania fizycznego.
_120 mgr Jadwiga Ziółkowska
Prowadzi lekcje z matematyki.