Rekrutacja

UWAGA: Szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym

Zapraszamy nowych uczniów

O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać absolwenci gimnazjów, którzy nie przekroczyli 17-go roku życia.

Harmonogram przyjęć do Liceum Plastycznego na rok szkolny 2018/19
 • Składanie podań
  do 31 maja 2018 r.
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają:
  – podanie o przyjęcie do szkoły (druk do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania),
  – 2 fotografie
 • Egzamin wstępny do Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli
  4 czerwca 2018 r.
  godz. 8:30 – 10:00 – egzamin z rysunku,
  godz. 10:30 – 12:00 – egzamin z malarstwa,
  godz. 12:30 – 14:00 – egzamin z kompozycji,
  godz. 14:30 – rozmowa z kandydatem

Na egzaminie wstępnym kandydat zobowiązany jest posiadać:
aktualną legitymację szkolną, blok rysunkowy formatu A-3, ołówki miękkie B, B-1, B-3, gumkę, farby wodne (np. plakatówki, tempery lub farby akrylowe), naczynie na wodę, pędzle, nożyczki, nożyk do cięcia papieru, papiery kolorowe, klej do papieru, taśmę klejącą, linijkę, ekierkę, cyrkiel.

6 czerwca 2018 r. godz. 12:00
Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin praktyczny.

3 lipca 2018 r. godz. 12:00
Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów.

 • Po ukończeniu gimnazjum kandydaci składają do 28 czerwca 2018 r.:
  – świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),
  – zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego (oryginał),
  – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, specjalizacji lub specjalności (od lekarza pierwszego kontaktu),
  – kartę zdrowia.

→ Regulamin rekrutacji

Zakwaterowanie na czas egzaminu

Dla kandydatów spoza Zduńskiej Woli istnieje możliwość zakwaterowania podczas egzaminu wstępnego w Bursie Międzyszkolnej w Zduńskiej Woli, przy ul. Okrzei 11.
W sprawie zakwaterowania należy kontaktować się bezpośrednio z Bursą: tel. 43 823 30 77.
→ www.bursazdwola.pl
→ mapa dojazdu

 

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły