Rekrutacja

W roku szkolnym 2019/20 nabór będzie prowadzony do dwóch typów szkół (po jednej klasie z każdego typu):

5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów szkół podstawowych
4-letniego Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów gimnazjów

W szkole realizowane są następujące specjalizacje:

 1.  Aranżacja wnętrz
 2. Projektowanie graficzne
 3. Projektowanie ubioru
 4. Ceramika artystyczna

O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać absolwenci, którzy nie przekroczyli
17-go roku życia.


Harmonogram przyjęć do Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2019/20
UWAGA: Szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym
 • Składanie podań
  do 31 maja 2019 r.
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają:
  – wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania),
  – 2 fotografie
 • Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli
  3 czerwca 2019 r.
  godz. 8:30 – 10:00 – egzamin z rysunku,
  godz. 10:30 – 12:00 – egzamin z malarstwa,
  godz. 12:30 – 14:00 – egzamin z kompozycji,
  godz. 14:30 – rozmowa z kandydatem

Na egzaminie wstępnym kandydat zobowiązany jest posiadać:
aktualną legitymację szkolną, blok rysunkowy formatu A-3, ołówki miękkie B, B-1, B-3, gumkę, farby wodne (np. plakatówki, tempery lub farby akrylowe), naczynie na wodę, pędzle, nożyczki, nożyk do cięcia papieru, papiery kolorowe, klej do papieru, taśmę klejącą, linijkę, ekierkę, cyrkiel.

7 czerwca 2019 r. godz. 12:00
Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin praktyczny.

3 lipca 2019 r. godz. 12:00
Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów.

 • Po ukończeniu szkół kandydaci składają do 28 czerwca 2019 r.:
  – świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej (oryginał),
  – zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego (oryginał) lub zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał)
  – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, specjalizacji lub specjalności (od lekarza pierwszego kontaktu),
  – kartę zdrowia.

→ Regulamin rekrutacji

Zakwaterowanie na czas egzaminu

Dla kandydatów spoza Zduńskiej Woli istnieje możliwość zakwaterowania podczas egzaminu wstępnego w Bursie Międzyszkolnej w Zduńskiej Woli, przy ul. Okrzei 11.
W sprawie zakwaterowania należy kontaktować się bezpośrednio z Bursą: tel. 43 823 30 77.
→ www.bursazdwola.pl
→ mapa dojazdu

 

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły