Ubezpieczenie nauczyciela

Jeśli skorzystałeś z ubezpieczenia NNW (jednorazowa wpłata we wrześniu) i zdarzył Ci się nieszczęśliwy wypadek zgłoś szkodę:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (nnw) dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2018/2019
Towarzystwo ubezpieczeniowe: COMPENSA TU S.A. VIG POLISA NNW TYP 184 NR 001013533
W celu zgłoszenia szkody prosimy o:
– pobranie l wypełnienie druku zgłoszenia szkody z sekretariatu szkoły lub strony internetowej: www.compensa.pl (zakładka: zgłoszenie szkody)
– przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej

Kontakt z COMPENSA TU S.A. VIG za pośrednictwem kancelarii ubezpieczeniowej „EGIDA”
98-220 Zduńska Wola
ul. Królewska 6
• Radosław Knaś
tel: 531 883 583
e-mail: egida.rknas@zdwola.com.pl
• Magdalena Czerbniak
tel.: 531 883 582

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w celu uzyskania pomocy w procesie likwidacji szkód prosimy o kontakt z kancelarią ubezpieczeniową „EGIDA”