Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

Wytyczne dla szkół – organizacja zajęć w szkole ( aktualizacja zajęć w szkole 17.05.2021 r. )

https://www.lpzdwola.pl/wp-content/uploads/2021/05/Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_szkol_podstawowych_i_ponadpodstawowych.pdf