40 lat minęło

Minęło już 10 dni od głównych uroczystości jubileuszu 40-lecia szkoły. Czas jak zwykle nas goni i utrudnia dokładne analizy i oceny wszystkich działań składających się na to święto. Nie przeszkadza to jednak dokonać kilku refleksji i ogólnych spostrzeżeń z którymi mam nadzieję zgodzą się zainteresowani.
Ostatnie tygodnie naznaczone zostały ogromem pracy, jakiej wymagała organizacja tak ważnej imprezy. Jak zawsze jednak, kiedy szkoła musi zmierzyć się z poważnym zadaniem logistycznym i artystycznym skierowanym do wielu gości z całego kraju, w tym przypadku głównie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Łodzi stanęliśmy na wysokości zadania.
Cieszę się że wszystkie punkty programu obchodów wypadły bardzo dobrze. Moje rozmowy z zaproszonymi gośćmi utwierdziły mnie w przekonaniu, że potrafimy pozytywnie zaskoczyć i wzruszyć. Mówiono również o wyjątkowo dobrej atmosferze jaką czuje się w naszej szkole.
Jestem usatysfakcjonowany tak dużą liczbą absolwentów, którzy jak zwykle przybyli do „starej budy” aby powspominać z nauczycielami najciekawsze zdarzenia w których byli świadkami albo bohaterami. Ich optymizm i radość życia wprawiały mnie w zachwyt, a osiągnięcia zawodowe i artystyczne, jakimi mogą się pochwalić, są specyficznym balsamem na duszę pedagoga.

Tym, którzy nie mogli z różnych przyczyn z nami świętować, dziękuję w imieniu społeczności szkolnej za przesłane nam gratulacje i życzenia.
Dziękuję za ogromne zaangażowanie wielu nauczycieli oraz działających pod ich kierunkiem uczniów, szczególnie tych, którzy realizowali najbardziej twórcze i kluczowe zadania: przygotowali okolicznościowe wystawy prac plastycznych, byli reżyserami i aktorami teatralnymi, twórcami filmów, muzykami, autorami różnych dekoracji a także projektantami graficznymi i realizatorami suwenirów ceramicznych. Po raz kolejny przekonałem się, że jesteśmy jedną drużyną i każdy stara się pracować na sukces szkoły najlepiej jak potrafi.

Goście podkreślali profesjonalizm i klasę wszystkich działań, jakie mieli przyjemność oglądać .
Dziękuję również pozostałym pracownikom szkoły, których zadania wykraczały poza zakres ich obowiązków.
Ogromne podziękowania i wyrazy szacunku należą się rodzicom którzy zadbali o „słodką” a także logistyczną stronę naszej imprezy.
Pragnę podziękować za dwa muzyczne prezenty, podarowane szkole na jej urodziny. Pierwszy z nich to występ zespołu wokalnego z Państwowej Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli, drugi to bardzo energetyczny koncert zespołu rockowego VernissagE.
Jesteśmy wdzięczni naszym darczyńcom, przyjaciołom szkoły których hojność pomogła nam zrealizować wszystkie ambitne jubileuszowe zamierzenia.

Społeczności Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli bądź dumna z dobrze zrealizowanego zadania.

 


 

tekst – Dyrektor Marian Olejniczak
fot. – Adam Gudajczyk,
Szymon Bartos,
Marzena Sroczyńska-Gudajczyk,
Kamil Kubiaczyk,
Krzysztof Nowak,
Marcin Grabia