8 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej

8 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczniowie III klasy wysłuchali wykładu na temat roli kobiet w czasach odradzania się niepodległej Polski. O zduńskowolankach, które czynnie walczyły w imię wolności narodu, ale również prawa do samostanowienia kobiet, opowiadała Gabriela Górska – kustosz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Termin spotkania nie był oczywiście przypadkowy. Panie Gabriela Górska i Marta Gmyrek mówiły o genezie Dnia Kobiet i ruchach feministycznych, których idee i działania zainicjowały tę tradycję.

Tekst Katarzyna Podsadniak-Golec
Zdjęcia Anita Kwiatkowska