Angelika Brzostowska-Pociecha, nauczycielka z pasją

Pani Angelika Brzostowska-Pociecha jest nauczycielką rysunku i malarstwa w naszej szkole. Dziś chcielibyśmy jednak przedstawić ją z zupełnie innej strony. Niewiele osób wie bowiem, iż jako absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, oprócz najważniejszej misji nauczycielskiej, zajmuje się wieloaspektowym ujęciem poszukiwań teoretycznych i praktyką związaną ze sztuką chrześcijańskiego Wschodu.
Ważnym obszarem, na którym pani Brzostowska-Pociecha realizuje swą pasję, jest praca naukowa. Pracuje jako redaktor „Series Byzantina. Studies on Byzantine and Postbyzantine Art” – rocznika poświęconego sztuce bizantyńskiej i postbizantyńskiej wydawanego przez Uniwersytet Ostrawski we współpracy z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (więcej na ten temat znajdziecie tutaj: http://seriesbyzantina.eu/miscellanea/, Series Byzantina – Wikipedia, wolna encyklopedia).
W ostatnim numerze pisma ukazały się materiały z konferencji pn. „Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich”, podczas której jedną z prelegentek była oczywiście pani Brzostowska-Pociecha, która prezentowała pracę pt. „Postbizantyjskie cerkwie w Łodzi” (można ją przeczytać tutaj: Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich. (seriesbyzantina.eu/miscellanea/) Vol.2, str. 158). Opowiada w niej o cerkwi św. Aleksandra Newskiego, która stała się bliska jej sercu również dlatego, że mieszkając niegdyś w Łodzi, mogła od 2012 roku śpiewać w chórze działającym w tym obiekcie. Liturgia prawosławna jest syntezą różnych sztuk. Ogromną rolę odgrywają w niej symbolika wystroju samej cerkwi, jej architektura, poezja (teksty liturgiczne są przeważnie tekstami poetyckimi) i właśnie śpiew. Pani Brzostowska-Pociecha w swym artykule pisze, iż „w liturgii prawosławnej jedynym instrumentem towarzyszącym nabożeństwu jest głos ludzki”. Najważniejszą misją Chóru Katedry św. Aleksandra Newskiego w Łodzi jest więc wielogłosowy śpiew podczas nabożeństw, jednak można go również posłuchać w czasie licznych koncertów.

(Link do koncertu https://www.youtube.com/watch?v=ujnCs6jHXsk)


Językiem liturgii prawosławnej w Łodzi jest język cerkiewnosłowiański, czytanie w nim umożliwiły pani Brzostowskiej-Pociesze studia bułgarystyczne na Uniwersytecie Łódzkim, a znajomość nut, konieczną do śpiewu w chórze, posiada dzięki ukończeniu szkoły muzycznej I i II stopnia w klasie fortepianu.
Kolejna przestrzeń, w której pani Brzostowska-Pociecha oddaje się swej pasji, związana jest z kręgiem prawosławnej ortodoksji, a jest nią ikonografia i muzyka bizantyjska. Pani Brzostowska –Pociecha ukończyła właśnie studia doktoranckie w Katedrze Sztuki Bizantyjskiej i Postbizantyjskiej (obecnie KKA) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W tym czasie, celem poszerzenia umiejętności praktyczno-warsztatowych, na zaproszenie Uniwersytetu im. P. Hilendarskiego w Płowdiw w Bułgarii malowała freski i ikonę w nowej cerkwi należącej do kampusu uniwersyteckiego.
Jej własna twórczość to malarstwo olejne inspirowane głównie ikonami z kręgu Półwyspu Bałkańskiego. Od czasu do czasu można je zobaczyć na wystawach, które stanowić mają podsumowanie pewnych etapów poszukiwań wyrazu artystycznego.
Jak sama mówi, za swój największy w ostatnim czasie sukces uważa angaż do składu Scholi Węgajty. Zespół ten tworzą profesjonalni śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Schola zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury. Możliwość udziału w tym projekcie jest nobilitacją. Nagrany ostatnio „Kontakion o nawróconej” to niezwykłe dzieło, jeden z najstarszych dramatów chrześcijańskich, ułożony według tekstu hymnu św. Romana Melodosa, wielkiego bizantyjskiego poety tworzącego za czasów cesarza Justyniana I.

(Link do filmu: https://youtu.be/zr-cY6PeGr4)


To niezwykle miłe, iż możemy na co dzień obcować z tak interesującą osobą. Cieszymy się, że Liceum Plastyczne, w którym pani Brzostowska Pociecha rozpoczęła pracę zaledwie rok temu, okazało się dla niej miejscem dobrym i inspirującym.
Na koniec wspomnieć możemy jedynie, iż Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Łodzi od wielu już lat jest miejscem niezwykle ważnym również dla społeczności naszej szkoły, to tam bowiem modliła się niegdyś nasza patronka Katarzyna Kobro. Dlatego każdego roku bywamy w tej niezwykłej świątyni na nabożeństwie, podczas którego odprawiana jest panichida w intencji artystki.
K.G.