Pracownia aranżacji wnętrz

Aranżacja wnętrz jak każdy zawód z dziedziny plastycznej wymaga od jej przedstawicieli dużej wrażliwości estetycznej, oryginalności, kreatywności, a także znajomości procesów projektowych, i technik prezentacyjnych.
Dlatego na zajęciach z tej specjalności przygotowujemy uczniów do radzenia sobie ze złożonością tych elementów. Uczą się kształtować przestrzeń, wyrażać własne poglądy estetyczne, łączyć ze sobą zasady funkcjonalności i estetyki wykorzystując do tego celu dostępne techniki i technologie. Poznają złożoność procesów projektowych od koncepcji do prezentacji, by sprawnie posługiwać się językiem plastycznym i fachowym w swojej specjalności.
Ćwiczenia wykonywane są w tradycyjnych technikach manualnych i nowych zaawansowanych programach komputerowych. Przygotowuje to absolwentów do pracy w zawodzie aranżera wnętrz już po ukończeniu liceum i daje możliwość dalszego kształcenia na wyższych uczelniach.

tekst – Krzysztof Nowak

 

Zajęcia w pracowni prowadzi Krzysztof Nowak, Elżbieta Woźniak, Marcin Grabia, Adam Gudajczyk.


aktualizowano 2017-03-09