Aukcja prac plastycznych “Czyńmy Dobro – pomagajmy Dawidowi” zakończona

Aukcja prac plastycznych uczniów, nauczycieli i absolwentów naszego liceum pn. „Czyńmy Dobro – pomagajmy Dawidowi”, przeprowadzona 16 października 2014 r. w Ośrodku Pamięci Św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli, zakończyła się wynikiem 8 245 zł. Spośród 96 wystawionych na aukcję prac, aż połowa, bo 48 prac znalazła nowych właścicieli.
Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na leczenie Dawida, podopiecznego Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane dzięki pomocy tej Fundacji.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali tę inicjatywę. Dziękujemy ofiarodawcom prac, które zostały zlicytowane i tym z Państwa, którzy je zakupili.

Aukcję uświetnili wspaniałym występem uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli:
1. L. v. Beethoven – Sonata Księżycowa c – moll cz. I – wyk. Bartosz Maniecki – fortepian
2. H. Wieniawski – Dudziarz – wyk. Michał Tomski – skrzypce, akomp. – n-l Przemysław Rybak
3. A. Piazzola – Oblivion – wyk. Julia Klimkowska – obój, akomp. – n-l Przemysław Rybak
4. F. Chopin – Walc Des-Dur – wyk. Bartosz Maniecki – fortepian
5. Temat z filmu “Titanic” – Julia Sobczyk – śpiew i fortepian

Prace uczniów które nadal można kupić:

Prace nauczycieli i absolwentów które nadal można kupić:

 

Podziękowania:
• Dziękujemy przedstawicielom i wolontariuszom Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro: Prezesowi Fundacji ks. Januszowi Nowakowi oraz ks. Michałowi Szczypkowi, opiekunowi wolotariatu. Dziękujemy p. Elżbiecie Garncarek, p. Marcinowi Szymańskiemu, oraz paniom: Monice Sabińskiej i Jolancie Szewczyk, wszystkim wolontariuszom Fundacji zaangażowanym w dzieło niesienia pomocy Dawidowi.
• Dziękujemy gospodarzowi Ośrodka Pamięci Św. Maksymiliana, Ks. Prałatowi dr Dariuszowi Kalińskiemu za udostępnienie Auli oraz kierownikom Ośrodka: p. Marcie Cieślak oraz p. Marcinowi Siemaszko.
• Serdeczne dziękujemy p. Pawłowi Perdkowi – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Spotru w Zapolicach, który poprowadził aukcję.
• Dziękujemy Uczniom, Pedagogom, Pracownikom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st., p. Dyrektorowi Janowi Bizoniowi, p. Wicedyrektor Darii Jabłońskiej p. Jolancie Janczak, którzy zawsze chętnie podejmują z nami artystyczne wyzwania.
• Aukcja wpisała się w program XIX Dni św. Maksymiliana zorganizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” obchodzonych w naszym mieście.
Dziękujemy za współpracę p. Zofii Kreps – przewodniczącej Stowarzyszenia w naszym mieście.
• Dziękujemy p. Januszowi Derdakowi – Dyrektorowi Gimnazjum NR 5 za wypożyczenie sztalug,
• Dziękujemy uczniom naszej szkoły, którzy spisali się na medal służąc pomocą w trakcie trwania aukcji.
• Podziękowania kierujemy w stronę wszystkich Państwa, którzy chętnie objęli patronatem medialnym nasze przedsięwzięcie:
Pani Redaktor Małgorzacie Bartos oraz Zespołowi Redakcyjnemu Telewizji Kablowej ZW Media,
• Pani Elżbiecie Sośnickiej oraz Zespołowi Redakcyjnemu Rozgłośni Regionalnej Naszego Radia,
• Panu Redaktorowi Radosławowi Wojtasowi oraz Zespołowi Redakcyjnemu Tygodnika „Exstra”,
• Panu Redaktorowi Sławomirowi Cybulskiemu oraz Zespołowi redakcyjnemu Telewizji Centrum,
• Panu Redaktorowi Andrzejowi Adamczewskiemu i p. Włodzimierzowi Rychlińskiemu oraz Zespołowi Redakcyjnemu Naszego Tygodnika, Naszego Miasta, Dziennika Łódzkiego

Serdecznie pozdrawiamy Dawida oraz Jego Rodzinę.

Informacje na temat Dawida znajdują się na stronie: www.czynmydobro.pl
→ extrazdunska.pl

tekst – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk
foto – Adam Gudajczyk