“Budowanie wymagań edukacyjnych w szkołach artystycznych” – konferencja szkoleniowa

4 grudnia 2017 r. w Liceum Plastycznym im. K. Kobro w Zduńskiej Woli odbyła się regionalna konferencja szkoleniowa nt. Budowanie wymagań edukacyjnych w szkołach artystycznych. Zasady wprowadzania specjalizacji w szkołach artystycznych. Konferencję prowadzili: wicedyrektor CEA Włodzimierz Gorzelańczyk oraz St.wizytator regionalny Marcin Walicki. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele przedmiotów artystycznych liceów plastycznych Tomaszowa Mazowieckiego i Zduńskiej Woli.

 

 

tekst – Bogumiła Werner