Pracownia ceramiki artystycznej

Program nauczania ceramiki istnieje od dnia powstania szkoły, czyli od 1976 roku.
Nazwa ceramika pochodzi od greckiego słowa „Keramos” co znaczy glina. Glina to wyjątkowy surowiec, który można kształtować rękami bez użycia narzędzi lub używając ich w niewielkim zakresie. Powstają w ten sposób piękne przedmioty, którym można nadać twardość kamienia, poddając je działaniu wysokiej temperatury. Ceramika jest dziedziną, która umożliwia eksperymentowanie i prowadzenie nauczania młodzieży między tym co stare i co najnowsze. Ceramika artystyczna potrafi wkomponować się w architekturę, naśladować tkaninę i papier, stosować przekorną narrację.
Nauczanie odbywa się w trzech obszarach: ceramika przemysłowa, ceramika unikatowa i garncarstwo. Ceramika przemysłowa to rzeczy użytkowe powielane w gipsowych formach. Ceramika unikatowa, to przede wszystkim obiekty dekoracyjne, jednostkowe w zakresie małych form do wnętrz mieszkalnych, aż po duże formy rzeźbiarskie i plenerowe. Garncarstwo czyli rękodzielniczy wyrób ceramicznych naczyń i przedmiotów codziennego użytku.

Program nauczania w pracowni ceramiki umożliwia rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości plastycznej. Stwarza warunki ukazywania uczniom różnych funkcji sztuki-estetycznej poznawczej i użytkowej. Rozwija sprawności i umiejętności poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania środkami artystycznymi i technologicznymi.

Szkoła jest organizatorem pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbywającego się co dwa lata ogólnopolskiego pleneru ceramicznego. Dorobek uczniów z pracowni ceramiki był wielokrotnie nagradzany i eksponowany na ogólnopolskich wystawach, budząc podziw i uznanie. Absolwenci kończący szkołę i realizujący prace dyplomowe z ceramiki potrafią twórczo kreować dzieła sztuki, świadomie posługiwać się językiem plastycznym. Wielu z nich podejmuje dalszą naukę na wyższych uczelniach artystycznych w Polsce i za granicą.

tekst – Zbigniew Woźniak

Zajęcia w pracowni prowadzi Zbigniew Woźniak,
Zbigniew Gąsiorowski, Iwona Niedźwiecka.

 


Ceramika w Galerii “Pod Rurą”

12 kwietnia 2013 r. podczas wernisażu w Galerii “Pod Rurą” w Widawie zaprezentowano prace naszych uczniów z pracowni ceramiki. Dzięki staraniom Pana Zbigniewa Woźniaka, prowadzącego pracownię ceramiki oraz Pana Jacka Frąckiewicza – artysty malarza z Widawy, gospodarza Galerii “Pod Rurą” zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć unikatowe formy ceramiczne, realizowane w/w pracowni.


Wystawa ceramiki w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Zduńskiej Woli

2013-04-16

→ Ceramiczna wystawa
www.nasze.fm

→ Plastycy wystawili ceramikę
www.ezdunska.pl


Uniwersytet Trzeciego Wieku i Liceum Plastyczne

W kwietniu i maju 2013 otworzyliśmy nasze pracownie dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli. W ramach warsztatów artystycznych „Pociąg do twórczości – I edycja dla dorosłych” studenci tworzyli w technice akwareli i tuszu, projektowali, a następnie wykonywali witraże oraz zdobili szklane naczynia. Ponadto uczestniczyli w zajęciach z ceramiki zgłębiając techniki lepienia ręcznego: np. formy użytkowe, talizman. Spotkania uzupełniane były miniwykładami z historii sztuki. Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za aktywny udział i już dziś zapraszamy na kolejne edycje warsztatów.


VI Ogólnopolski Plener Ceramiczny – Załęcze Wielkie 2012

11 stycznia 2013 r. w Liceum Plastycznym im. K. Kobro w szkolnej galerii “Na Rogu” odbyło się uroczyste otwarcie wystawy będącej pokłosiem VI Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego – Załęcze Wielkie 2012. Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać kilku słów na temat samego pleneru jak i urokliwego miejsca, w którym spędzili czas, obejrzenia krótkiej dokumentacji fotograficznej i przede wszystkim zobaczenia interesujących i pięknych form ceramicznych, które powstały podczas pleneru. Na zaproszonych gości czekał poczęstunek, a laureaci odebrali gratulacje, nagrody i wyróżnienia z rąk Dyrektora, pana Mariana Olejniczaka oraz Komisarz pleneru, pani Iwony Niedźwieckiej.

Katalog VI Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego ZAŁĘCZE WIELKIE


Warsztaty ceramiki z cyklu “Pociąg do twórczości”.
Listopad 2011


 V Ogólnopolski Plener Ceramiczny “Konopnica 2010”

W dniach 7-16 czerwca 2010 r. Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli zorganizowało piąty już ogólnopolski plener ceramiczny. Odbył się on pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w położonej nad rzeką Wartą miejscowości Konopnica.
W plenerze wzięło udział dwanaścioro uczniów z sześciu szkół plastycznych:
1. Sylwia Bąk – Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu
2. Mateusz Stryczak i Cezary Ciosek – Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie
3. Hanna Gorczyńska, Paulina Kulig i Andrea Wilk – Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. J. Cybisa w Opolu
4. Edyta Wocial – Liceum Plastyczne w Mińsku Mazowieckim
5. Karolina Kamińska, Anna Malinowska – Państwowe Liceum Plastyczne im. E. Mendelssohna w Olsztynie
6. Magdalena Pacewicz, Aleksandra Dębiec i Jakub Kuras – Liceum Plastyczne im. K. Kobro w Zduńskiej Woli.

Temat pleneru:
Ceramiczna forma unikatowa inspirowana naturą lub zestaw form w różnych technikach ceramicznych.
Cele pleneru:
– przygotowanie i popularyzacja ceramiki,
– doskonalenie umiejętności technicznych oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń między młodymi twórcami i pedagogami.
Działania artystyczne:
Zdaniem organizatorów spośród działań artystycznych, które miały miejsce w czasie trwania pleneru, na szczególną uwagę zasługują wypały w piecach: papierowym, raku i biskwit. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem brała udział w przygotowaniach do wypału i w samej akcji wypalania prac.
Dużą popularnością cieszyło się również koło garncarskie. Wielu z uczestników pleneru po raz pierwszy miało okazję pracy z tym narzędziem. Warto tu wspomnieć, iż w naszym liceum znajdują się trzy takie koła.

Czas wolny:
Uczestnicy pleneru odwiedzili miejscowy cmentarz wojenny, gdzie zapalili znicze i odmówili modlitwę za duszę spoczywających tam pięćdziesięciu dwóch żołnierzy polskich, którzy zginęli we wrześniu 1939 r.
Nie zabrakło czasu również na sport. W Konopnicy regularnie odbywały się mecze tenisa ziemnego.

Nagrody:
Jury w składzie:
dr Bożena Sacharczuk – przewodnicząca
dr Beata Sobczyk – członek
mgr Lidia Głazik – sekretarz
przyznało:
Dwie równorzędne nagrody pierwsze dla:
• Karoliny Kamińskiej z PLP im. E. Mendelsohna w Olsztynie
za dużą świadomość ceramiczną, spójność w zakresie formy i technologii
• Aleksandry Dębiec z LP im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej
za wyważone proporcje, czystość i precyzję form, świadomość komponowania kolekcji
Nagrodę II dla:
• Cezarego Cioska z ZSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie
za koncepcję formy przestrzennej, wrażliwość na strukturę powierzchni.
Wyróżnienia dla:
• Sylwii Bąk z LP im. J. Matejki w Nowym Wiśniczu
• Jakuba Kurasa z LP im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli
• Anny Malinowskiej z PLP im. E. Mendelssohna w Olsztynie

W uzasadnieniu werdyktu członkowie jury zaznaczyli, iż oceniane przez nich prace ukazują dużą różnorodność koncepcji myślenia przestrzennego i świadczą o wysokim poziomie kształcenia ogólnoplastycznego.
Wyrazili również opinię, iż istnieje potrzeba kontynuacji spotkań plenerowych młodzieży szkół o profilu artystycznym.

Opiekunowie:
mgr Iwona Niedźwiecka
mgr Zbigniew Gąsiorowski

fot. Marcin Grabia

→ Zapraszamy również do obejrzenia reportażu Sieradzkiej Telewizji Regionalnej z pleneru w Konopnicy.