Dokończenie przebudowy budynku Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro – etap II i III

Data publikacji: 2013-04-17
Data aktualizacji: 2013-05-24

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.
DOKOŃCZENIE PRZEBUDOWY BUDYNKU
LICEUM PLASTYCZNEGO IM. KATARZYNY KOBRO W ZDUŃSKIEJ WOLI – ETAP II i III

Roboty dodatkowe

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.

“Roboty dodatkowe w ramach realizacji zadania – Dokończenie przebudowy budynku Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli – etap II i III”

Wybór oferty
Zapytania i odpowiedzi
Aneksy
Dokumenty