Dostawa wyposażenia (meble i pomoce dydaktyczne)

Data publikacji: 2011-09-21
Data aktualizacji: 2011-10-11


• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa regałów metalowych
Data publikacji: 2011-10-11 10:02:42

• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa krzeseł konferencyjnych
Data publikacji: 2011-10-11 10:07:53

• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych
Data publikacji: 2011-10-11 10:09:45


• Udzielono odpowiedzi na zapytanie
Data publikacji: 2011-09-26 18:23:25

• Ogłoszenie o zamówieniu 297874-2011
Data publikacji: 2011-09-21 09:32:04

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data publikacji: 2011-09-21 09:17:21