DYREKCJA

Dyrektor
mgr Witold Rajczak

tel. 43 823 64 29 wew. 15
e-mail: wrajczak@lpzdwola.pl
godziny przyjęć:
poniedziałki 12.00 – 14.00
wtorki 8:30 – 10.30

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Donder

tel. 43 823 64 29 wew. 14
e-mail: adonder@lpzdwola.pl
godziny przyjęć:
wtorki 12.00 – 13.30
środy 8.30 – 10.00