Dzień Edukacji Narodowej 2022

W czwartek społeczność Liceum Plastycznego wzięła udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W swych wystąpieniach dyrektor, pan Witold Rajczak oraz przewodnicząca Rady Rodziców, pani Karolina Kozłowska podziękowali nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły za zaangażowanie, jakie wkładają w podejmowane na co dzień działania.
Uczniowie klasy IVa pod kierunkiem pani Katarzyny Podsadniak-Golec przygotowali natomiast upominek w postaci spektaklu ukazującego w krzywym zwierciadle naszą szkolną rzeczywistość.