Egzamin dyplomowy 2014

Po ukończeniu szkoły i wielu miesiącach przygotowań, nadszedł wreszcie dzień w którym nasi tegoroczni absolwenci przystąpili do egzaminu dyplomowego.

Swoje prace dyplomowe prezentowało:
• 8 absolwentów ze specjalizacji reklama wizualna – Kamila Kopciuch, Andrzej Mara, Sara Orlewska, Dorota Szczepaniak, Monika Wawrzyniak, Ilona Dybka, Eliza Raczyńska , Mateusz Rogut,
• 5 absolwentów ze specjalizacji ceramika – Martyna Kosowska, Marta Michalak, Milena Nita, Justyna Pietrasik, Paulina Żuk,
• 5 absolwentów ze specjalizacji tkanina artystyczna – Natalia Kałdońska, Zuzanna Pawlak, Monika Pietrzak, Joanna Świątek, Patrycja Szubańska.

Komisja zaczynała egzamin od obejrzenia wybranych prac z rysunku i malarstwa. Następnie absolwent pokazywał prezentację ilustrującą proces przygotowywania i powstawania pracy dyplomowej oraz efekt końcowy. Komisja oglądała także przygotowane plansze. Końcowym etapem była rozmowa z komisją w której absolwent omawiał swoją pracę.
Za każdy etap egzaminu komisja przyznawała punkty które składały się na końcową ocenę dyplomu.

 

tekst i foto – Adam Gudajczyk