Finisaż wystawy pani Marzeny Sroczyńskiej-Gudajczyk pt. „Walka Sztuki z Pandemią i inne kompozycje” w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu

W dniach 7-25 marca w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu trwała wystawa prac plastycznych Marzeny Sroczyńskiej-Gudajczyk pt: „Walka Sztuki z Pandemią i inne kompozycje”.
Finisaż wystawy odbył się 25 lutego.

Linki do wydarzenia:
https://bwasieradz.pl/wystawa/walka-sztuki-z-pandemia-i-inne-kompozycje/
https://bwasieradz.pl/finisaz-wystawy-marzeny-sroczynskiej-gudajczyk-25-lutego2022r/?fbclid=IwAR3PO5Ot_UQfFxTOaZ5Wlf77EUTydSZFDEpnxzbUWFHYpJ8OCXHpVNu_9GI


Fot. Jerzy Jabłoński – BWA Sieradz
Fot. i treść: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk