Pracownia podstaw fotografii i filmu

Zajęcia prowadzone w pracowni podstaw fotografii i filmu w całym czteroletnim cyklu kształcenia, realizowane są w dwóch klasach, tj. w klasie II oraz w klasie III.

Fotografia i film jako bardzo mocny i szeroki nośnik informacji wizualnej pozwala młodym plastykom rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Podczas realizacji zajęć skupiamy się nie tylko na aspekcie historycznym czy technicznym, ale przede wszystkim na stronie artystycznej, dokumentacyjnej czy reportażowej. Każdy z tych elementów wymaga od ucznia innego potraktowania tematu i specyficznego z jego strony podejścia do roli zarówno fotografa jak i realizatora obrazu ruchomego.

Bazując na nowoczesnych technikach realizacji obrazu, młodzież odnosi sukcesy w konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Udział uczniów w prezentacjach, targach fotograficznych czy multimediach, pozwala na poszerzanie ich wiedzy i rozwijanie pasji. Umiejętne wykorzystanie medium jako nośnika informacji, pozwala ułatwić procesy twórcze na płaszczyźnie wielu innych przedmiotów, które dzięki fotografii i filmowi wzajemnie ze sobą korelują co widać chociażby na przykładzie prac dyplomowych opierających się o fotografię i film.

tekst – Marcin Grabia

Zajęcia w pracowni prowadzi Witold Rajczak.

 
aktualizowano 2017-02-03