Fotorelacja z otwarcia wystawy prac Uczniów naszej szkoły pt: „Kompozycje plastyczne zrodzone z inspiracji twórczością Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Otwarcie wystawy odbyło się 1 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli. Wystawa trwać będzie do 3 listopada 2021 r. Autorami prac są: Agnieszka Kwiecień, Daria Światowa, Natalia Poniatowska, Wiktoria Myszkowska, Wiktoria Marszałkowska, Bartosz Urbaniak, Bartosz Sławski, Maciej Hojnacki, Karolina Gołębiowska, Jakub Zdrojewski, Natalia Steglińska. Prace powstały pod kierunkiem nauczyciela rysunku i malarstwa Marzeny Sroczyńskiej-Gudajczyk. Wystawa obejmuje wybrane prace, wykonane w technikach rysunkowych i malarskich. Realizacje są efektem pracy zdalnej uczniów obecnej klasy IV w zakresie przedmiotu rysunek i malarstwo w ubiegłym roku szkolnym. Wynikają one z zainteresowania młodzieży twórczością Artystów– Poetów. W 2021 roku przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida i 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wydarzenie wpisuje się w obchody jubileuszu 45-lecia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. K. Kobro w Zduńskiej Woli. Prezentowane kompozycje plastyczne są próbą utrwalenia wrażeń wywoływanych przez odbiór utworów poetyckich i prac plastycznych Artystów-Poetów. Część prac zawiera bezpośrednie odniesienie do twórczości plastycznej Norwida. Dostrzec można, że w kompozycje rysunkowe lub malarskie przedstawiające motyw postaci realizowany na bazie obserwacji, uczniowie wprowadzili motywy zaczerpnięte ze szkicownika Norwida. Starali się odwzorować lub zinterpretować wybrany szkic Mistrza-Norwida. W poszukiwaniu formy i ekspresji danej pracy inspiracją dla młodych artystów mogło być pojedyncze słowo, całość lub fragment wybranego wiersza Norwida lub Baczyńskiego.Wystawa ma na celu przybliżenie idei korespondencji sztuk.

Tekst: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk
Fot.: Emilia Rybus, Klaudia Manios, Marzena Sroczyńska-Gudajczyk