Historia szkoły

Przygoda ze zduńskowolskim plastykiem to kawałek historii ludzi w murach jednego 100- letniego budynku.
Ale nie tylko …

Kiedy pojawiłem się w Zduńskiej Woli, szkoła plastyczna istniała już od 3 lat. Małe miasto z dużymi ambicjami, w którym kilku ludzi ,,postawiło’’ na edukację artystyczną. Ich marzenia ziściły się i w 1976 roku otworzono w nowopowstałym województwie sieradzkim Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W mieście istniała już szkoła muzyczna, której popularność i osiągnięcia w rejonie wzrastały. Obie szkoły wypełniły lukę na mapie szkół artystycznych w centrum Polski. Zaplecze przemysłowe miasta oraz bliskość Łodzi – miasta uniwersyteckiego – sprzyjało powstaniu i rozwojowi placówek artystycznych na poziomie podstawowym i średnim.
Pierwsze lata nauki przypominały nieustanną walkę o lepsze warunki lokalowe, dobre zaplecze dydaktyczne i kadrowe. Stan techniczny starych kamienic przekazanych szkole był bardzo zły.

Osobą zmagająca się od podstaw z problemami tworzenia nowej szkoły był jej założyciel, pierwszy dyrektor – pan Franciszek Kubiak, który udowodnił, że może ona istnieć i rozwijać się przez długie lata. Skutecznie przeciwstawiał się ludziom chcącym przenieść szkołę do sąsiedniego Sieradza. Powoli, ale systematycznie, z roku na rok, poprawiała się baza szkoły. Funkcjonowały już w niej specjalizacje: metaloplastyka, wystawiennictwo, później także ceramika i tkanina artystyczna. Obecnie utworzyliśmy specjalizację, która kształci młodych dekoratorów wnętrz.

W 1991 roku nadzór nad szkołą przejęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wtedy też odbył się konkurs na dyrektora szkoły, w wyniku którego minister przekazał mi ster placówki po Panu Franciszku Kubiaku. Od początku mojej kadencji dążyłem do zdobycia środków na dokończenie remontu w nowych budynkach szkoły (w tym przejętego budynku przedszkola).

W 1996 roku dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się oddać do użytku długo oczekiwane nowe skrzydło budynku szkoły. Wszyscy cieszyliśmy się bardzo, bo pozyskaliśmy bardzo ważne dla nas trzy nowe pracownie, salę gimnastyczną, galerię wystawienniczą i sanitariaty. Uczniowie powoli mogli zapominać o nieogrzewanym budynku na podwórku szkolnym, który służył jako toaleta.
Przez 37 lat istnienia szkoły mogliśmy poznać i uczyć wspaniałych młodych ludzi, którzy przysporzyli nam wiele radości i wzruszeń. Duża część absolwentów zapisała się ,,złotymi zgłoskami’’ w historii szkoły, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich imprezach plastycznych i olimpiadach przedmiotowych.
Ich mistrzami byli i są nauczyciele, którzy swe umiejętności i wiedzę od lat przekazują z wielka pasją pedagogiczną.

W chwili obecnej, kiedy nadchodzą nowe wyzwania dla szkolnictwa, również artystycznego, staramy się zadbać o dobrą jakość nauczania. Zależy nam również na odpowiedniej higienie i bezpieczeństwie pracy, czego dowodem jest kończący się remont zabytkowej części budynku. Należy podkreślić wyrozumiałość i szczodrość Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczyło na ten cel bardzo duże środki finansowe, za co cała społeczność szkoły jest bardzo wdzięczna.

tekst – Dyrektor Marian Olejniczak
 


Fotoarchiwum
• 2015/16

• 2014/15

• 2013/14

• 2012/13

• 2011/12


• 2004/05

 • 2003/04

Losy absolwentów

W latach 2000-2014 naszą szkołę ukończyło 350 uczniów. Z pośród nich naukę na wyższych uczelniach podjęło 205 absolwentów (prawie 60%). Dalsze ich drogi zawodowe są nam znane tylko częściowo.

 

Nasi absolwenci wybrali wyższe uczelnie:

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – 55 osób
• Wydział Grafiki i Malarstwa – 24 osoby
• Wydział Tkaniny i Ubioru – 13 osób
• Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz – 5 osób
• Wydział Sztuk Wizualnych – 13 osób

Politechnika Łódzka – 17 osób
• Wydział Budownictwa, Architektury I Inżynierii Środowiska – 5 osób
• Wydział Technologii Materiałowych I Wzornictwa Tekstyliów – 11 osób
• Wydział Inżynierii Procesowej I Ochrony Środowiska -1 osoba

Uniwersytet Łódzki – 13 osób
• Wydział Filologiczny
Filologia rosyjska – 4 osoby
Kulturoznawstwo – 1 osoba
• Wydział Filozoficzno-Historyczny
Historia sztuki – 4
Filozofia – 2 osoby
• Wydział Matematyki i Informatyki
Grafika – 1 osoba
• Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Logistyka – 1 osoba

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 13 osób
• Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Rysunek i malarstwo – 2 osoby
• Wydział Malarstwa i Rzeźby
Malarstwo – 3 osoby
Rzeźba – 5 osób
• Wydział Ceramiki i Szkła
Ceramika – 3 osoby

Akademia w Częstochowie – 9 osób
• Wydział Sztuki – 1 osoba
• Wychowanie plastyczne – 7
• Wydział Filologiczno – Historyczny
Filologia polska – 1 osoba

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – 7 osób
• Wydział Architektury i Wzornictwa – 2 osoby
• Wydział Malarstwa – 4 osoby
• Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych – 1 osoba

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi – 6 osób
• Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej – 2 osoby
• Wydział Aktorski – 2 osoby
• Wydział Organizacji Sztuki Filmowej – 2 osoby

Uniwersytet Wrocławski – 5 osób
• Wydział Filologiczny
Germanistyka – 1 osoba
• Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Historia sztuki -1 osoba
• Wydział Nauk Społecznych
Filozofia – 2 osoby
• Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Geografia – 1 osoba

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 5 osób
• Wydział Sztuk Pięknych
Edukacja Artystyczna – 2 osoby
Grafika – 1 osoba
• Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki – 2 osoby

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 4 osoby
• Wydział Rzeźby – 2 osoby
• Wydział Malarstwa – 2 osoby

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 4 osoby
• Historia sztuki – 2 osoby
• Etnologia – 1 osoba
• Teatrologia – 1 osoba

Uniwersytet Warszawski – 3 osoby
• Profilaktyka społeczna i resocjalizacja – 1 osoba
• Filologia rosyjska – 2 osoby

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2 osoby
• Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Wychowanie plastyczne – 2 osoby

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 2 osoby
• Architektura krajobrazu – 2 osoby

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie – 2 osoby
• Wydział Aktorski – 2 osoby

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – 2 osoby
• Wydział Sztuki
Architektura wnętrz – 2

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – 1 osoba
• Wydział Rzeźby – 1 osoba

Akademia Sztuki w Szczecinie – 1 osoba
• Wydział Sztuk Wizualnych
Grafika – 1 osoba

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – 1 osoba
• Wydział Rzeźby i Intermediów – 1 osoba

Colegium Sieradz – 1 osoba
• Filologia angielska – 1 osoba

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie – 1 osoba
• Hotelarstwo – 1 osoba

Uniwersytet w Lublinie – 1 osoba
• Obrona wewnętrzna – 1 osoba

Wyższa szkoła oficerska Wojsk Lotniczych Dęblin – 1 osoba
• Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki – 1 osoba

ASP i Uniwersytet Wilno – 1 osoba
• Język rosyjski – 1 osoba

Seminarium Duchowne – 1 osoba
• Teologia – 1 osoba

Akademia Medyczna – 1 osoba
• Protetyka – 1 osoba


Absolwenci w życiu zawodowym

Własna pracownia artystyczna – 27 osób

Nauczyciel – 25 osób

Biuro projektowe – 11 osób

Własna firma projektowa – 8 osób

Projektant odzieży – 5 osób

Pracownik naukowy uczelnia wyższa – 5 osób

Aktor – 3 osoby

Konserwator zabytków – 3 osoby

Tłumacz – 2 osoby

Policjant – 2 osoby

Pracownia biżuterii – 1 osoba

Teatr lalek – 1 osoba

Zespół pieśni i tańca Mazowsze – 1 osoba

Menadżer Hotelu – 1 osoba

Pracownik muzeum – 1 osoba

Urzędnik – 1 osoba

Dziennikarz – 1 osoba