Historia sztuki

Podczas zajęć historii sztuki uczniowie zapoznają się z dziejami sztuki od prehistorii do współczesności. Poznają sylwetki największych artystów i ich dzieła. Zajęcia odbywają się w pracowniach umożliwiających korzystanie z prezentacji multimedialnych, filmów dokumentalnych czy zasobów wirtualnych muzeów, a biblioteka szkolna udostępnia bogaty zbiór literatury z zakresu przedmiotu (albumy, opracowania, czasopisma, filmy). Prowadzone lekcje zapoznają także z fachową terminologią z zakresu sztuki i uczą jak stosować ją w praktyce. Szkolne wyjazdy do najważniejszych muzeów w Polsce jak i za granicą pozwalają naszym uczniom na bezpośrednie obcowanie z dziełami sztuki. Edukacja obejmuje także umiejętności z zakresu samodzielnej analizy dzieł malarskich, rzeźbiarskich czy architektonicznych zarówno pod kątem treści jak i formy.

Cykl kształcenia przygotowuje uczniów do matury z historii sztuki oraz do teoretycznej części egzaminu dyplomowego, który wieńczy naukę w szkole. Organizowane są także zajęcia dodatkowe, przygotowujące zainteresowanych uczniów do Olimpiady Artystycznej.

Lekcje historii sztuki pobudzają wrażliwość i kreatywne myślenie, wspomagają rozwój artystyczny. W ramach prac pozalekcyjnych i projektów edukacyjnych uczniowie samodzielnie opracowują i ilustrują przewodniki po dziełach sztuki, tworzą scenariusze własnych wystaw, przygotowują filmy – impresje na temat wybranych dzieł sztuki. Ponadto zajęcia z historii sztuki kształtują postawę szacunku dla tradycji i poszanowania dla kultury dawnych pokoleń. Przygotowują także do świadomego odbioru sztuki współczesnej oraz rozwijają potrzebę obcowania z dziełami sztuki.

tekst – Ewelina Kantorczyk

Lekcje historii sztuki prowadzi Daria Rutkowska-Siuda


→ OLIMPIADA ARTYSTYCZNA

https://olimpiada-artystyczna.pl/

 


Muzea i galerie polskie (wybrane):
→ Muzeum Narodowe w Warszawie
→ Muzeum Narodowe w Krakowie
→ Muzeum Narodowe w Szczecinie
→ Muzeum Narodowe w Gdańsku
→ Muzeum Narodowe w Poznaniu
→ Muzeum Narodowe we Wrocławiu
→ Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie
→ Łazienki Królewskie w Warszawie. Zespół Pałacowo-Ogrodowy
→ Zamek Królewski w Warszawie
→ Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki
→ Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
→ Muzeum Okręgowe w Toruniu
→ Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
→ Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
→ Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
→ Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu
→ Galeria Sztuki Współczesnej “Bunkier Sztuki” w Krakowie
→ Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka w Krakowie
→ Muzeum Sztuki w Łodzi
→ Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
→ Muzeum Współczesne Wrocław
→ Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
→ Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
→ Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie
→ Muzeum witrażu w Krakowie
→ Galeria Grafiki i Plakatu w Warszawie
→ Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi