„Ilustracja do poezji” – Konkurs plastyczny

 Organizatorem konkursu “Ilustracja do poezji” była Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu filia w Zduńskiej Woli w ramach projektu finansowanego z Budżetu Obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 “Myślę, więc czytam, piszę” – rozwijanie pasji literackich, promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Konkurs przeznaczony był dla uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.

Jury w składzie: Dorota Kuśmierczak-Skotnicka – przewodnicząca, Marcin Grabia– członek, Zbigniew Woźniak – członek
w dniu 28.09.2020 roku dokonało oceny zgłoszonych prac do konkursu plastycznego „Ilustracja do poezji” i przyznało następujące nagrody:

Grand Prix – Magda Kowalska
I miejsce – Wiktoria Padok
II miejsce – Aleksandra Strupińska
III miejsce – Karolina Szymczak

Ponadto przyznano 7 równorzędnych wyróżnień: Oksana Szymańska, Wiktoria Walczak, Edward Kosecki, Patrycja Sobolewska, Marcelina Glapińska, Alicja Maszerowska, Kamila Piotrowska