INFORMACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ dla kandydatów, którzy osiągnęli wymaganą liczbę punktów z egzaminu praktycznego i ustnego.

INFORMACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja Rekrutacyjna w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. K. Kobro w Zduńskiej Woli przedstawia wyniki naboru do klas pierwszych. Listy osób zakwalifikowanych, rezerwowych oraz niezakwalifikowanych wywieszone są w szkole na tablicy informacyjnej. Informację o wynikach rekrutacji można otrzymać także telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 43 823 64 29

Kandydatom, którzy osiągnęli wymaganą liczbę punktów z egzaminu praktycznego i ustnego – gratulujemy.

Jednocześnie przypominamy, że aby rozpocząć naukę w klasie pierwszej należy uzupełnić dokumentację i dokończyć procedurę rekrutacyjną.

Uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej należy dostarczyć do sekretariatu, do dnia:
 15 lipca 2022, do godz. 12:00 /piątek (część druga aplikacji)

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • kartę zdrowia i kartę szczepień

Lista ostatecznie przyjętych kandydatów do szkoły z podziałem na specjalności opublikowana będzie na szkolnej tablicy ogłoszeń  w dniu 29 lipca 2022 r. do godz. 12:00.

​Komisja Egzaminu Rekrutacyjnego

Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Im. K. Kobro w Zduńskiej Woli