Informacja o uzyskanej punktacji z egzaminu wstępnego do PLSP

W oparciu o ocenę prac wykonanych podczas egzaminu, wszyscy kandydaci
(39 kandydatów) uzyskali ilość punktów niezbędną, kwalifikującą ich do podjęcia nauki
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznym im. K. Kobro w Zduńskiej Woli. U wszystkich kandydatów stwierdzono predyspozycje i praktyczne umiejętności. 

O ostatecznym przyjęciu do szkoły decydować jednak będzie ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu wstępnego oraz uzupełnienie dokumentacji kandydata – dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Lista przyjętych do klasy I ogłoszona zostanie 12 sierpnia 2020 r.

Informację o uzyskanej punktacji udzielamy pod telefonem 43 823 6781. Lista z wynikami egzaminu dostępna jest w sekretariacie szkoły.