Informacje o przyjęciach do klasy I PLSP udzielane są telefonicznie do godziny 13:00 aby uzyskać telefoniczną informację należy podać PESEL kandydata. Lista osób przyjętych zamieszczona jest w budynku szkoły.