INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 2020

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Modernizacja pracowni projektowania graficznego

Projekt i wniosek został złożony w dniu 2020-08-12 przez dyr. Witolda Rajczaka

Modernizacja i doposażenie pracowni graficznej w nowy sprzęt komputerowy jest koniecznością dla usprawnienia pracy i podniesienia standardów edukacyjnych młodzieży, zgodnej z nowoczesną tendencją w tym zakresie. Modernizacja ma usprawnić realizację twórczych pomysłów artystycznych, zgodnych z aktualnymi standardami grafiki projektowej. Infrastruktura technologiczna pracowni pozwoli naszym absolwentom na dobry start do przyszłej pracy zawodowej w realiach współczesnego rynku, pozwoli konkurować na płaszczyźnie artystycznej w wielu konkursach, festiwalach w kraju i zagranicą. Przygotowujemy oprawę graficzną dla wielu imprez, tworząc plakaty, ulotki i zaproszenia. Organizujemy otwarte dla wszystkich, cykliczne wystawy plakatów, podnoszące świadomość estetyczną i uwrażliwiające na piękno oraz dotykające często ważnych tematów społecznych. Kolejnym celem modernizacji sprzętu w pracowni graficznej jest utrzymanie wysokiego poziomu technicznego przy realizacjach projektowo-wydawniczych. Nasza młodzież, w ciągu ostatnich trzech lat, została doceniona na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach graficznych. Zdobywa nagrody i wyróżnienia. Odnowiony sprzęt komputerowy, będzie ogromną motywacją do dalszych działań, które rozwiną pasje i talent młodych ludzi, wpłynie na podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, oraz ułatwi zdobywanie i poszerzenie wiedzy, zwiększy aktywność naszego udziału w wydarzeniach kulturalnych miasta i regionu oraz kraju. Mobilność sprzętu ułatwi również pracę na odległość w sytuacji wyjątkowej czego aktualnie doświadczamy.

W ramach zadania modernizacji pracowni projektowania graficznego w celu podniesienia wydajności nauczania w dziedzinie projektowania graficznego zakupiliśmy osiem laptopów za kwotę 30 000,00 – PLN odpowiednich do aktualnych standardów i wymagań związanych z oprogramowaniem graficznym. Zawód jaki uzyskuje nasz absolwent na specjalizacji projektowanie graficzne wymaga cyklicznego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zgodnych z warunkami na rynku pracy. Potrzeba dostosowania się do aktualnych norm w branży projektowej jest koniecznością gwarantującą dobry start w życie zawodowe naszych uczniów.

dyr. Witold Rajczak