Nauczyciele

Dyrektor
mgr Witold Rajczak            

podstawy fotografii i filmu    
Wicedyrektor
mgr Agnieszka Donder

język angielski,
wychowawca klasy 1B
Nauczyciele  
mgr Katarzyna Angerman informatyka  
mgr Kamila Błachowska język niemiecki  
mgr Angelika Brzostowska-
Pociecha
rysunek i malarstwo
mgr Marcelina Domalewska historia sztuki  
mgr Danuta Drabińska religia  
mgr Krzysztof Dzwonik aranżacja wnętrz  
mgr Łukasz Filipczak historia,
wiedza o społeczeństwie
mgr Zbigniew Gąsiorowski rzeźba i ceramika artystyczna
mgr Marcin Grabia projektowanie graficzne,
aranżacja wnętrz
mgr Grażyna Klauzińska biblioteka  
mgr Ewa Klimczak podstawy przedsiębiorczości,
doradztwo zawodowe
mgr Ewa Kruk historia sztuki
mgr Ewa Kubalańca projektowanie ubioru,
filozofia, etyka
mgr Dorota Kuśmierczak-
Skotnicka
projektowanie graficzne,
podstawy projektowania
mgr Marcin Nawrocki geografia,
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Iwona Niedźwiecka ceramika artystyczna
mgr Krzysztof Nowak projektowanie graficzne
mgr Elżbieta Olejniczak psycholog
mgr Marian Olejniczak projektowanie graficzne,
rysunek i malarstwo
mgr Teresa Pawlak fizyka
mgr Katarzyna Podsadniak-Golec język polski,
wychowawca klasy 1A
mgr Beata Rygiert matematyka
mgr Zofia Sadowska wychowanie do życia w rodzinie
mgr Sławomir Salamon biologia
mgr Marzena Sroczyńska-
Gudajczyk
rysunek i malarstwo
mgr Alina Sudomir chemia, przyroda
mgr Beata Szczepaniak ceramika artystyczna
mgr Piotr Szczepański język angielski,
wychowawca klasy 3
mgr Paulina Szewczyk projektowanie multimedialne
dr hab. Joanna Trzcińska rysunek i malarstwo
mgr Justyna Trzcińska-Krauze język rosyjski,
wychowawca klasy 2
mgr Zbigniew Woźniak ceramika artystyczna
mgr Agata Zieleźnicka             wychowanie fizyczne,
wychowawca klasy 4