Kalendarz autorski 2016 – rozstrzygnięty

Po raz 8 poznańskie liceum plastyczne zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Projektowy „Kalendarz autorski”. W tym roku tematem był „TYPOROK” – temat dość tajemniczy, a organizator nie wyjaśnił jak należy rozumieć to hasło.
Na konkurs należało przygotować okładkę oraz trzy strony kalendarza na rok 2016.

W ramach zajęć szkolnych prace na konkurs przygotowali uczniowie z IV klasy i grupa reklamy wizualnej kl III.
Spośród 18 prac, szkoła wysłała na konkurs 9. Z naszych prac, zgłoszonych do konkursu, na wystawę pokonkursową w Poznaniu zakwalifikował się kalendarz Martyny Kołodziejczyk.
Na konkurs wpłynęły 273 prace z 21 szkół.

→ protokół

Prace niedawno wróciły do nas i zostały wystawione na szkolnym korytarzu.

 

tekst i przygotowanie wystawy – Adam Gudajczyk