Komunikat z dnia 24.03.2020 r. dla uczniów klasy IV PLSP w Zduńskiej Woli

Informuję o nieprzekraczalnym terminie odbioru pracy dyplomowej na dzień 27 marca 2020 r. Pełna dokumentacja powinna zostać dostarczona w sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły w formie elektronicznej, na adresy mailowe do nauczycieli prowadzących specjalizację, oraz do informacji dyrektora szkoły na adres: wrajczak@lpzdwola.pl Terminy wyznaczonych egzaminów z części teoretycznej i praktycznej na dni 6-7 kwietnia 2020 r. zostają odwołane. Kolejny termin zostanie wyznaczony w późniejszym okresie. Z dniem 31 marca 2020 r. dla klasy IV kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Rada klasyfikacyjna przewidywana jest na dzień 30 marca 2020 r. Dyr Witold Rajczak