Koncert Galowy Szkół Artystycznych Regionu Łódzkiego w Sieradzu

15 października 2014 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu
w ramach Jubileuszu 30 – lecia tejże placówki, odbył się Koncert Galowy Szkół Artystycznych Regionu Łódzkiego, objęty patronatem p. Witolda Paprockiego – Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej regionu łódzkiego.
Podczas uroczystości własne osiągnięcia artystyczne, pochodzące z ostatnich dwóch lat mogli zaprezentować uczniowie i pedagodzy z 18 szkół muzycznych, szkoły baletowej, 3 szkół plastycznych regionu łódzkiego, w tym – szkół artystycznych ze Zduńskiej Woli: Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. oraz Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro.
Koncert Galowy rozpoczął występ Orkiestry Smyczkowej „Eufonico” ze szkoły muzycznej w Zduńskiej Woli utworem muzycznym „Orawa” Wojciecha Kilara.
Bogaty repertuar koncertu, wspaniałe wykonanie poszczególnych utworów przez młodych artystów, a także pokaz filmowy szkoły baletowej dostarczyły odbiorcom wiele wzruszeń.
Ekspozycja w sali lustrzanej obejmowała prace nagrodzone i wyróżnione uczniów oraz prezentację filmową na temat dokonań z zakresu różnorodnych dziedzin plastycznych i specjalizacji.
Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie aktów nadania stopni awansu zawodowego. Taki dokument, z rąk p. Witolda Paprockiego – Wizytatora CEA, otrzymała m.in. p. Ewa Kubalańca – nauczyciel naszego liceum.
Wydarzenie to stało się prawdziwym źródłem wzajemnych inspiracji, pozwoliło na wymianę doświadczeń. Z pewnością przyczyni się do podejmowania nowych wyzwań artystycznych przez szkoły w naszym regionie.

tekst – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk
foto – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk i Marian Olejniczak