Konstytucja 3 maja

3 maja 1791 roku uchwalono ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie spisana konstytucja.

Uczniowie I klasy przygotowali małą inscenizację przybliżającą nastroje polityczne w tamtym okresie naszej historii.

 

 

tekst i fot.- Adam Gudajczyk