KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

Kwiecień nazywany jest MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ. To okazja do przypomnienia ważnych wydarzeń w historii naszego narodu, jak również wspomnienie osób drogich szkolnej społeczności. W 2019 roku na terenie naszego liceum uroczyście zasadziliśmy dąb poświęcony pamięci porucznika Jana Kacera, człowieka, który swe życie związał ze Zduńską Wolą, a niedługo potem, w roku 1940, tragicznie zakończył je w Katyniu. Ten niezwykły dzień wciąż pozostaje w naszej pamięci, na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, wśród których znajdowali się krewni Jana Kacera. Kilka dni temu dyrektor Witold Rajczak, pomysłodawca projektu, w imieniu społeczności szkolnej uczcił pamięć Jana Kacera i wszystkich tych, którzy poświęcili swe życie, walcząc za wolność ojczyzny. Od wielu już lat niezwykle ważną postacią dla społeczności szkolnej jest patronka naszego liceum, Katarzyna Kobro. Dbamy o jej grób, odwiedzamy cerkiew, w której się modliła, propagujemy pamięć o jej życiu i twórczości. Kilka dni temu pani dyrektor Agnieszka Donder zadbała o grób artystki oraz zapaliła znicz symbolizujący naszą pamięć o niej.