“Moje miejsce na ziemi”

  1. Projekt W zdrowym ciele, zdrowy duch” realizowany w naszej szkole stanowi odpowiedź na potrzeby związane z rozwojem fizycznym, potrzeby związane z rozwojem psychicznym, potrzeby związane z rozwojem kulturalnym oraz potrzeby związane z rozwojem społecznym.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków dla rozwoju fizycznego wszystkich podmiotów ujętych w projekcie, podniesie jakość prowadzonych zajęć wychowania fizycznego. Uatrakcyjni ofertę szkoły, stworzy nowe możliwości współpracy ze środowiskiem lokalnym. Będzie atrakcyjnym miejscem w szkole, sprzyjającym integracji i zdrowej rywalizacji sportowej. Kształtować będzie postawy społeczne i obywatelskie. Nauczy odpowiedzialności , planowania i zarządzania własnym czasem. Dzięki inwestycji zwiększy się zasięg oddziaływania sportu na społeczność szkolną. Jestem przekonany o dużym zainteresowaniu projektem oraz efektywnym wykorzystaniu go w praktyce. Kolejną zaletą projektu będzie przeprowadzenie działań informujących i reklamujących inwestycję, w którą zaangażowani będą uczniowie co wzbudzi ich kreatywność i pomysłowość w wymyślaniu kampanii promujących zdrowy styl życia i zachęci do aktywnego korzystania z zakupionych urządzeń treningowych.

Dziękuję bardzo za włączenie się w realizację projektu nauczycielom i pracownikom szkoły, bez ich wysiłku byłoby to niewykonalne. Dziękuję Panu Marcinowi Grabia za wyszukanie oferty dotacji, Pani Agacie Zieleźnickiej za konsultacje związane ze sprzętem sportowym oraz wyszukanie najlepszych ofert na rynku. Panom, Alojzemu  Urbaniakowi i Ryszardowi Raźniewskiemu za prace adaptacyjne pomieszczenia, a przede wszystkim Pani Ewie Kowalskiej za koordynacje etapów realizacji, monitorowanie zamówień oraz wpływ na ostateczny wygląd szkolnej siłowni.

tekst Witold Rajczak

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN-DAR SERCA

Video relacja z realizacji projektu

 

Zdjęcia z etapów realizacji od napisania projektu przez dyr. Witolda Rajczaka, poprzez pozytywne zatwierdzenie wniosku przez Fundację ORLEN-DAR SERCA do realizacji i wyposażenia szkolnej siłowni.