DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW

 • Egzamin wstępny do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli 15 czerwca 2020 r.
 • godz. 8:30 – 10:00 – egzamin z rysunku,
  godz. 10:30 – 12:00 – egzamin z malarstwa,
  godz. 12:30 – 14:00 – egzamin z kompozycji,
 • Na egzaminie wstępnym kandydat zobowiązany jest posiadać:
  aktualną legitymację szkolną, blok rysunkowy formatu A-3 (radzimy blok techniczny A-3 ze względu na większą gramaturę papieru), ołówki miękkie B, B-1, B-3, gumkę, farby wodne (np. plakatówki, tempery lub farby akrylowe), naczynie na wodę, pędzle, nożyczki, nożyk do cięcia papieru, papiery kolorowe, klej do papieru, taśmę klejącą, linijkę, ekierkę, cyrkiel.

  Ważne!

  Rozpoczynamy od godziny 8.00, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i procedury związane z ograniczeniami sanitarnymi. Kandydaci zbierają się na placu od strony parkingu wewnętrznego szkoły. Do budynku wpuszczani będą według sprawdzanej listy tylko kandydaci, bez osób trzecich.

  – kandydaci przychodzą w maseczkach

  – dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły


Rozpoczęliśmy REKRUTACJĘ do PLSP

Rekrutacja instrukcja:

 1. Pobierz wniosek ze strony szkoły
 2. Wypełnij i podpisz
 3. Wykonaj skan lub fotografię wypełnionego wniosku
 4. Prześlij na adres mailowy szkoły kontakt@lpzdwola.pl

Termin egzaminu wstępnego, uzależniony jest od sytuacji zewnętrznej i ogólnopolskiej decyzji o funkcjonowaniu szkół.

W związku z zaistniałą sytuacją, dyrekcja PLSP zwraca się do wszystkich kandydatów z prośbą, aby zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli w terminie do 7 czerwca przesyłali wypełnione i podpisane wnioski (skan lub czytelna fotografia) w wersji elektronicznej na adres szkoły kontakt@lpzdwola.pl

Osoby, które w najbliższym czasie nie mogą uzyskać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej, proszone będą o uzupełnienie złożonej dokumentacji w terminie późniejszym.

Wszystkie osoby, które prześlą wnioski elektronicznie proszone będą o zamianę wersji elektronicznej na dokument w wersji papierowej oraz o dostarczenie fotografii legitymacyjnej we wskazanym czasie. Po przesłaniu wniosków otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą odbiór.

Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi

https://prawo.cea-art.pl/wp-content/uploads/2020/02/zarzadzenie-odplatnosc-od-cudzoziemcow-07.02.20.pdf