Informacje o szkole

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli jest publiczną (bezpłatną) szkołą dla absolwentów szkół podstawowych.
Nauka w Liceum Plastycznym trwa 5 lat.
Absolwenci zdobywają zawód: plastyk (egzamin dyplomowy) oraz przystępują do egzaminu maturalnego.

Kształcimy w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz artystycznych.

W zakresie kształcenia ogólnego realizowany jest program liceum profilowanego.
Kształcenie kierunkowe obejmuje takie przedmioty jak: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, historia sztuki, podstawy projektowania oraz zajęcia ze specjalności artystycznej.
Wszyscy uczniowie doskonalą swoje umiejętności manualne rysując, malując i rzeźbiąc. Każdy uczeń poznaje również nowoczesny warsztat plastyka. Fotografia cyfrowa, wideo i praca na graficznych programach komputerowych przygotowują ucznia do pracy zawodowej.
Nasze liceum pozwala zdobyć praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie plastyka ale także kształci przyszłych artystów. Dyplom plastyka pozwala podjąć ciekawą pracę zawodową bądź rozwinąć własną działalność.
Nasi absolwenci zdają maturę na dobrym poziomie i z powodzeniem dostają się na wymarzone studia na Akademiach Sztuk Pięknych w całej Polsce i za granicą, w wyższych szkołach filmowych i teatralnych czy na uniwersytetach i politechnikach.

Każdego roku podczas plenerów i przeglądów artystycznych nasi uczniowie malują, rysują, fotografują, rzeźbią oraz filmują w najpiękniejszych zakątkach Polski i Europy.

Szkoła podlega bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

→ Specjalności i specjalizacje artystyczne w naszej szkole


Oferta edukacyjna

Kandydatom proponujemy bezpłatne konsultacje i warsztaty przygotowujące do egzaminów wstępnych.

W naszej szkole nauczymy Cię:

– rysować i malować,
– rzeźbić,
– fotografować i realizować krótkie filmy,
– projektować ulotki, plakaty, logo itp.,
– tworzyć formy ceramiczne,
– projektować ubiór,
– projektować wnętrza i aranżować przestrzeń,
– obsługiwać profesjonalne programy komputerowe technikach 2D i 3D.

Poznasz różne techniki w wielu dyscyplinach plastycznych.

W naszej szkole zdobędziesz podstawy które w przyszłości pozwolą ci zostać:

– rysownikiem,
– ilustratorem,
– malarzem,
– grafikiem,
– rzeźbiarzem,
– ceramikiem,
– fotografem,
– fotoreporterem,
– filmowcem,
– specjalistą d/s reklamy,
– projektantem reklamy,
– projektantem tkanin i odzieży,
– projektantem biżuterii,
– projektantem wzornictwa i form przemysłowych,
– projektantem i dekoratorem wnętrz,
– architektem,
– architektem krajobrazu,
– kostiumologiem,
– stylistą,
– scenografem,
– animatorem kultury,
– animatorem lalkowym,
– animatorem rysunkowym,
– projektantem i animatorem w technice 3D,
– konserwatorem zabytków,
– psychologiem, pedagogiem (terapia zajęciowa),
– socjologiem, socjologiem kultury,
– krytykiem sztuk plastycznych,
– historykiem sztuki,
– dziennikarzem (w zakresie wydarzeń artystycznych),
– kreatorem i stylistą wizerunku osoby i firmy,
– technikiem dentystycznym.

Uczniom zapewniamy:

• dobry klimat i pełne bezpieczeństwo;
• gruntowne wykształcenie w zakresie ogólnokształcących zajęć edukacyjnych na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz zajęć edukacyjnych artystycznych z zakresu: rzeźby, rysunku i malarstwa, podstaw projektowania, podstaw fotografii i filmu, historii sztuki oraz wybranej przez ucznia specjalizacji: reklama wizualna, ceramika, tkanina artystyczna, dekorowanie wnętrz;
• przekazywanie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy przez przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w nowocześnie wyposażonych pracowniach artystycznych;
• stałą opiekę psychologa;
• zajęcia pozalekcyjne doskonalące uzdolnienia, jak również uzupełniające braki wiedzy teoretycznej;
• wspieranie w osiąganiu sukcesów w wybranej dziedzinie;
• możliwość indywidualnego toku nauczania i wsparcie w ubieganiu się o stypendia naukowe i artystyczne, m. in.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora CEA oraz Marszałka Województwa Łódzkiego;
• fachową pomoc w przygotowaniach do konkursów artystycznych i olimpiad przedmiotowych;
• pomoc w organizowaniu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych;
• bezpośredni kontakt z dziełami sztuki na znaczących wystawach w galeriach sztuki w Polsce i za granicą
• możliwość współpracy zagranicznej;
• rozwijanie talentów recytatorskich, dziennikarskich, aktorskich w ramach działalności szkolnego teatru “Plastuś”
• zajęcia multimedialne, koło literackie oraz szkolny zespół redakcyjny;
• rozwijanie zainteresowań sportowych oraz turystycznych (wycieczki krajowe i zagraniczne);
• wyjazdy na spektakle teatralne i seanse filmowe;
• udział w plenerach szkolnych oraz ogólnopolskich;
• zakwaterowanie w bursie międzyszkolnej.

Liceum plastyczne rozwija wyobraźnię, kreatywność, samodzielność myślenia, wrażliwość oraz konkretne umiejętności plastyczne i manualne.

→ Dlaczego warto uczyć się w szkole plastycznej


aktualizowano 2017-02-08