Odeszła Małgorzata Rosińska-Kocon

malgorzata-rosinska-kocon

Z żalem informujemy o śmierci Pani Małgorzaty Rosińskiej-Kocon
dyrektor CENSA,
przed laty wizytatora szkół artystycznych regionu łódzkiego, wicedyrektora CEA.

Z głębokim smutkiem żegnamy człowieka wielkiego serca, niezwykle wrażliwego, wspierającego nas w każdej potrzebie.

Niech pamięć o Niej wypełni powstałą pustkę.

Dyrekcja
oraz Społeczność Szkolna.