Ogólnopolski Konkurs Malarski El Greco w Siedlcach – sukces naszych uczennic

7 lutego 2015 roku o godz. 18.00 miało miejsce otwarcie pokonkursowej wystawy malarstwa Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego El Greco w Małej Galerii Sztuki MOK w Siedlcach oraz ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom. Laureatkami konkursu są uczennice kl. III naszego liceum: Ewa Krata – II nagroda, Laura Jerzak – III nagroda, Natalia Grala – wyróżnienie. W uroczystościach w Siedlcach uczestniczyły uczennice: Natalia Grala i Laura Jerzak wraz z nauczycielem – Marzeną Sroczyńską-Gudajczyk.
Tego dnia w Sali widowiskowej „Podlasie” Siedlcach odbył się koncert uczniów szkoły muzycznej klasy akordeonu oraz spotkanie z jednym obrazem El Greco, które uświetnił wykład prof. dr hab. Ireny Rolskiej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

 

tekst – Adam Gudajczyk
foto – zbiory Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach
oraz Marzena Sroczyńska-Gudajczyk

Poniżej słowa prof. dr hab. Tomasza Nowaka, Przewodniczącego Jury Konkursu.

„Trudno jest opowiedzieć, poprzez pryzmat twórczości Dominikosa Theotokopulosa, o myślach, nastrojach i odczuciach, związanych z pracami tego artysty. Wytłumaczyć swoją optykę widzenia poprzez nieme historie, zamknięte w kompozycjach, najczęściej oglądanych na kartach albumów lub ekranie komputera. Poprzez indywidualne doświadczenie wytłumaczyć powód, dla którego każdy z autorów podjął trud interpretacji malarskiej.

Autorzy z różnym doświadczeniem przedstawili prace malarskie, komentujące ich spotkania z twórczością artysty doby manieryzmu. Po 400 latach od śmierci artysty, młodzi pasjonaci malarstwa, poprzez różnorodność środków wyrazu, zamkniętych w polu prostokąta, opowiadają o swoich fascynacjach twórczością El Greco. Dają świadectwo krytycznego obserwowania świata, wplatając znaki, zachowania, sytuacje ze współczesności w kompozycje El Greca. Innym razem podejmują trud wykreowania obrazu, wykorzystując środki wyrazu zaczerpnięte z warsztatu artysty.

W kompozycjach malarskich autorzy nawiązują do tych wątków z życia artysty oraz jego kompozycji, które miały wpływ na ich widzenie, na ich próbę zrozumienia – czym jest dla nich malarstwo „tego Greka”. Jakie niesie wartości, jakie treści, jak jest odbierany dziś, czy jest czytelny dla młodego odbiorcy?

Jestem pełen uznania dla wszystkich autorów, którzy podjęli wysiłek zamknięcia w płaszczyźnie obrazu przeżytych emocji i zderzeń ze sztuką mistrza z Toledo. Konkurs oraz zainteresowanie jego treścią jest dowodem na to, jak żywym i komunikatywnym medium jest malarstwo dla młodego pokolenia początków XXI wieku.”