Otwarcie wystaw w Sieradzu: “Dwa światy” i “Wszystko całe czarno białe”

Dwie wystawy otworzył we wtorek Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, Pan Olgierd Neyman.

Pierwsza, pt.: “Dwa światy” to wystawa fotografii, zaprezentowanych dziś przez Agnieszkę Nakonieczną i Darię Waloch, uczennice klasy II naszego liceum.
To ważne, podkreślił Pan Olgierd Neyman, aby pokazywać prace młodych twórców szerokiemu gronu, m.in. nauczycielom, którzy mają ogromny wpływ na swoich podopiecznych.

Natomiast Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, Pan Witold Rajczak dodał, że dobra współpraca między instytucjami, może owocować takimi wydarzeniami jak dziś. W ten sposób zdolni artyści z naszej szkoły mają możliwość prezentowania własnego dorobku, a jej ważnym elementem w kształtowaniu ludzkiej wrażliwości i świadomości jest właśnie sztuka.

Uzupełnieniem ekspozycji była wystawa dziesięciu rysunków, pt.: “Wszystko całe czarno białe”, autorstwa nauczyciela Marcina Grabii, na których prezentuje architekturę polskich i kilku zagranicznych miejsc.

Podsumowaniem wydarzeń, podkreślających wzajemną współpracę było przekazanie przez Dyrektora PLSP, Pana Witolda Rajczaka obrazu z okazji 30-lecia WODN. Pracę autorstwa Alicji Domańskiej odebrał Dyrektor WODN, Pan Olgierd Neyman.

Tekst: MG
Fot: Witold Rajczak, Marcin Grabia