Pamiętamy

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.”
Społeczność Liceum Plastycznego pielęgnuje pamięć o ludziach, którzy na trwałe zapisali się na kartach naszej szkolnej historii. Zgodnie z tradycją zadbaliśmy o grób naszej patronki Katarzyny Kobro znajdujący się na Cmentarzu Prawosławnym św. Aleksandra Newskiego w Łodzi oraz zapaliliśmy znicz na grobie pierwszego dyrektora szkoły pana Franciszka Kubiaka.
K.G

foto. Alicja Maszerowska