Plastyk na 190-leciu Zduńskiej Woli – jarmark

Obchody 190 – lecia miasta Zduńska Wola nadal trwają. Również dziś…w sobotę, już od porannych godzin “zduńskowolski plastyk” aktywnie włącza się w akcję promującą miasto, zaznaczając na jego mapie swoją silną, niepodważalną pozycję. Dlaczego? Bo sztuka i kultura mają ogromne znaczenie w życiu nie tylko jednostek, ale całego społeczeństwa. Dzięki temu jesteśmy chociażby bogatsi wewnętrznie, czego nie da się materialnie przeliczyć. To wartość, która świadczy o naszej dojrzałości, sile i szacunku do innych i całego otoczenia. Obok zaprezentowanych prac na naszym stoisku, rysowania portretów, jedną z atrakcji było toczenie na kole garncarskim. Mimo, że temperatura nie sprzyjała takiemu przedsięwzięciu, młodzi artyści dzielnie pokazywali swoje umiejętności. A toczenie na kole przy 5 stopniach Celsjusza wcale nie jest łatwe. Na szczęście mieliśmy zapewnioną ciepłą herbatę, kawę i ogromną wolę “chwalenia i dzielenia się” sztuką, której z taką pasją staramy się każdego dnia oddawać.

Serdeczne podziękowania składam zaangażowanym w dzisiejsze wydarzenie uczniom: Albertowi W., Dominice S., Małgorzacie J., Julicie G., która z ogromnym zapałem toczyła na kole garncarskim (wielki szacunek), Marii G. (także zaangażowanej w realizację prac na kole garncarskim), Jakubowi Sz., (który na chwilę oddał się szachowej rozgrywce Emotikon tongue ), Kindze L., Karolinie K., Joannie Sz., Zuzannie G., Alicji D., oraz mającej “świetne oko do kadrów” Karolinie K. Praca z taką ekipą daje pozytywną energię. Tak trzymajcie!

Podziękowania składam również nauczycielom plastykom oraz przedmiotów ogólnokształcących, paniom: Iwonie Niedźwieckiej, Marii Zimoch, Danucie Drabińskiej, Katarzynie Podsadniak – Golec oraz panu Zbigniewowi Gąsiorowskiemu, którzy dzielnie pełnili swoje dyżury.
Wsparcie techniczno – transportowe zapewnił niezawodny pan Alek (naprawdę wielkie dzięki)

Podziękowania również dla Urzędu Miasta Zduńska Wola za przygotowane miejsce do prezentacji części naszego dorobku artystycznego.

Na koniec, atrakcją dla wszystkich uczestników był koncert, pełny pozytywnej energii w wykonaniu zespołu Zakopower. Muzycznie udzielił się również nasz uczeń, Przemysław, który wraz z ekipą młodych twórców wystąpił z koncertem w Miejskim Domu Kultury.

 

tekst – Marcin Grabia
foto – Karolina Kaszubska,
Katarzyna Podsadniak-Golec,
Marcin Grabia