Powiatowy Konkurs Plastyczny „Inspiracje twórczością Olgi Boznańskiej” – wręczenie nagród

27 lutego w Liceum Plastycznym im. K. Kobro otwarto wystawę pokonkursową „Inspiracje twórczością Olgi Boznańskiej” zorganizowany przez Liceum Plastyczne z okazji 150 rocznicy urodzin Malarki. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Kino Ratusz w Zduńskiej Woli oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.
Podczas wernisażu nastąpiło uroczyste wręczenie laureatom nagród i wyróżnień – uczniom szkół gimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego.
Nagrody wręczyli: Marian Olejniczak – dyrektor Liceum Plastycznego, p. Wojciech Rychlik – Starosta Powiatu zduńskowolskiego, p. Gabriela Górska – Asystent Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, p. Emilia Gorąca – Kierownik Kina Ratusz.

W tym dniu licznie przybyła młodzież gimnazjalna uczestniczyła w prelekcji na temat życia i twórczości Olgi Boznańskiej pt. „Dyskretny urok koloru”, przygotowanej przez p. Marzenę Sroczyńską-Gudajczyk – komisarza konkursu.

Podczas warsztatów plastycznych, młodzież mogła zapoznać się ze specyfiką poszczególnych pracowni, m.in. pracownią ceramiki artystycznej, rysunku i malarstwa, rzeźby.

 Gratulujemy Laureatom konkursu oraz wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział w tym artystycznym wydarzeniu.
Eksponowane na wystawie prace ukazują szeroki wachlarz poszukiwań technicznych i formalnych, większość z nich stanowi interpretację dzieł Boznańskiej. Niektóre zaś ukazują fragment rzeczywistości zaobserwowanej przez pryzmat prac artystki.
Dziękujemy Nauczycielom i Rodzicom za przygotowanie młodzieży do konkursu. Dzięki wspólnie podjętym działaniom, twórczość Olgi Boznańskiej stała się z pewnością młodym artystom bliższa.

 

tekst i foto – Adam Gudajczyk