„Praca miesiąca” grudzień 2015

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na grudzień, przyznała tytuł „Praca miesiąca” autoportretowi Martyny Borowieckiej – uczennicy I klasy naszej szkoły (nauczyciel – Joanna Trzcińska).

 

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk