„Praca miesiąca” kwiecień 2014

2014 kwiecień

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na kwiecień przyznała tytuł „Praca miesiąca” rysunkowi Ewy Kraty – uczennicy II klasy naszej szkoły.

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk