„Praca miesiąca” kwiecień 2016

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu w kwietniu, przyznała tytuł „Praca miesiąca” pracy Mateusza Wagana – ucznia III klasy naszej szkoły (nauczyciel – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk).

 

 

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk