„Praca miesiąca” listopad 2014

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na październik przyznała tytuł „Praca miesiąca” rysunkowi Ewy Kraty – uczennicy III klasy naszej szkoły (nauczyciel – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk).

 

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk