„Praca miesiąca” luty 2014

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na luty, przyznała tytuł „Praca miesiąca” mozaice Magdaleny Maros i Klary Tomczak – uczennic III klasy naszej szkoły (nauczyciel – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk).

 


Nagrodami w tym miesiącu były zestaw farb olejnych.

tekst – Adam Gudajczyk
foto – Marcin Grabia i Adam Gudajczyk

→ regulamin konkursu „Praca Miesiąca”