„Praca miesiąca” luty 2016

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych na luty, przyznała tytuł „Praca miesiąca” pracy malarskiej Aleksandry Jędryki – uczennicy III klasy naszej szkoły (nauczyciel – Joanna Trzcińska).

 

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk