„Praca miesiąca” luty 2017

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na luty, przyznała tytuł „Praca miesiąca” pracy Bolesława Sysia – ucznia I klasy naszej szkoły (nauczyciel – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk).

 

Nagrodą w tym miesiącu był atlas anatomiczny i zestaw farb olejnych.

 

tekst i fot. – Adam Gudajczyk