„Praca miesiąca” luty 2018

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu, przyznała tytuł „Praca miesiąca” martwej naturze Małgorzaty Jurczyk – uczennicy IV klasy naszej szkoły (nauczyciel – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk).
Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych i album z pracami Stanisława Wyspiańskiego.

Informujemy naszych uczniów, że rozszerzyliśmy zakres technik w których przyjmujemy prace do konkursu. “Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane w dowolnej technice plastycznej, które będzie można obejrzeć bez dodatkowych urządzeń (fotografie i grafiki komputerowe wydrukowane lub na odbitkach fotograficznych).”

 

→ Regulamin konkursu

 

tekst i fot. – Adam Gudajczyk