„Praca miesiąca” maj 2015

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu w maju przyznała tytuł „Praca miesiąca” rysunkowi Weroniki Minias – uczennicy II klasy naszej szkoły (nauczyciel – Joanna Trzcińska).

 

 

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk